Sunday, January 10, 2010

உபுண்டுவில் Workspace Switcher அதிகப்படுத்தஉபுண்டு லினக்சில் அடியில் உள்ள பேனலில் வலது கை ஓரத்தில் Workspace Switcher
இருக்கும்.ஒவ்வொரு workspace உம் ஒரு புதிய Desktop ஆக செயல்பாடும.

அதன் மீது வைத்து வலது கிளிக் செய்யவும் .காட்டும் மெனுவில் preferences என்பதை
கிளிக் செய்யவும் அடுத்து வரும் Workspace Switcher Preferences சாளரத்தில்
Number Of Workspace என்பதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு அதிகப்படுத்தி கொள்ளவும்.
உபுண்டு லினக்சில் Default ஆக 2 -Workspace Switcher கள் இருக்கும் இதை
நீங்கள் மேற்கண்ட முறையில் அதிகப்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

No comments: