பைத்தான்

5 comments:

jaya prakash said...

நன்றி

இரா.கதிர்வேல் said...

நன்றி Jayaprakash.

hackerz abu said...

பிஎச்பி போன்று பைத்தானையும் புத்தகமாக எதிர் பார்க்கிறேன் தோழரே......

இரா.கதிர்வேல் said...

நன்றி hackerz abu. நிச்சயமாக விரைவில் பைத்தான் புத்தகத்தையும் வெளியிட்டுவிடுவோம்.

zim said...

PDF