Sunday, February 7, 2010

லினக்சில் கடவுச்சொல்லுடன் ஒரு கோப்பினை (Folder or File) சுருக்க (Compress)


உங்களுக்கு எந்த கோப்பினை சுருக்க வேண்டுமோ அந்த கோப்பின் மீது வைத்து வலது கிளிக் செய்யவும் (Right Click).கிடைக்கும் மெனுவில் Create Archive என்பதை click செய்யவும்.அடுத்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சாளரத்தில் (Window) Archive: என்பதில் உங்களுக்கு தேவையான பெயரினை கொடுத்துக்கொள்ளவும்.

அதற்க்கு நேராக உள்ள Combo பாக்ஸில் .zib,.tar,.tar.gz,.. என compress file format களை
காட்டும் உங்களுக்கு பிடித்தமான File Format யினை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
அடுத்து create என்ற பொத்தானை (Button) அழுத்தவும்.

கடவுச்சொல்லுடன் சுருக்க :

படி ஒன்று : File Format -ல் .zib என்பதை தேர்வு செய்யவும்.
படி இரண்டு : Other Options என்பதில் முன்னில் உள்ள ஒரு சிறிய அம்புக் குறி வலது கை நோக்கி இருக்கம்.அதை கிளிக் செய்தால் Password: என்று உள்ளத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான கடவுச்சொல்லை உள்ளீடு செய்து Create என்ற பொத்தானை (command) அழுத்தவும்.

No comments: